• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Скоростно изкачване сградата на Областна администрация Стара Загора 21 октомври 2017

На 21 октомври 2017 се проведе 26-то състезание по скоростно изкачване с техника на единичното въже на фасадата на сградата на „Областна администрация Стара Загора“. Състезанието се организира от Спелео клуб „Саламандър“ с подкрепата на Туристическо дружество „Сърнена гора“ и Областна администрация Стара Загора.

Изкачването беше планирано за 7 октомври, но заради проливния дъжд беше изместено на 21 октомври. Това е и причината за по-малкия брой участници от предни години. В състезанието участваха 10 състезатели от страната.

Разстоянието от старта до финала е 51м и се преминават чрез техники използвани в пещерното дело. Първите 10 метра от трасето се преминава по пещерна стълба, а останалите 41м по единично въже. Спечелият първо място от мъжете Кемал Рамадан от ПК „Орлово гнездо“-Казанлък премина трасето за 3 минути и 20 секунди, а първата от жените Десислава Стоянова от ПК „Стринава“-Дряново за 4 минути и 42 секунди.

Една от целите на състезанието е популяризиране дейността на Туристическо дружество „Сърнена гора“ и Спелео клуб „Саламандър“ пред обществеността на Стара Загора и гостите на града, която се доказа за пореден път от високия зрителски интерес.

S2017 01

 

S2017 02
S2017 03
S2017 04
S2017 05
S2017 06

 

Обучение, електронни методи за картиране на пещери

Обучение, електронни методи за картиране на пещери

Но от 31 март до 3 април въжетата заменихме с кабели, а карабинерите с таблети и лазерни рулетки. Вместо да връзваме възли, мерихме колко е голяма туристическата столова.

Тези и други дейности бяха част от курса по електронно картиране на пещери, организиран от Асоциация на спелеоклубовете в София по проект „Невидимото богатство на подземния свят“. В обучението участваха 14 пещерняци от 11 клуба от цялата страна: ПКСУ София, ПК Черни връх – София, СПК Академик – София, ПК Стринава – Дряново, ПК Пълдин – Пловдив, ПК Искър – София, СК Саламандър – Стара Загора, ПК Хеликтит – София, ПК Варна, ПК Мездра, ПК Приста – Русе. За техните знания се грижеха 3-ма инструктори.

Целта на курса беше да се популяризират някои по-модерни методи за картиране с таблет, лазерна рулетка и компютър. Популяризира се и екологията, тъй като не успяхме да унищожим нито един лист хартия.

Заниманията бяха в х. Бачо Киро, с няколко учебни картирания в пещерите Андъка и Бачо Киро. Основно наблегнахме на картирането в пещера с програмата Topodroid и рулетка DistoX. Последва сглобяване на различни карти с Therion: двуизмерни карти с хоризонтален план и вертикален разрез, 3D модели, нанасянето на една или няколко пещери в модел на терена, статистика за пещерите и др.

Александър Стоев от ПК Пълдин показа и разработената от клуба им програма за картиране CaveSurvey.

Програмата беше доста натоварена, а разбира се не мина и без технически проблеми. С техниката, която бяхме събрали, можеше да отворим малък компютърен клуб. За пореден път се потвърди правилото, че рестартирането оправя всичко, а ако дори и то не помогне, в краен случай се четат инструкциите. Имаше и случаи на „нещо стана, не знам какво натиснах…“.

Въпреки стандартните технически несгоди, участниците бяха ентусиазирани и картирането лека полека набра скорост. Погледите станаха по-уверени, грешките по-малко, и в края на курса успяхме да сглобим няколко карти на привходните части на Андъка и Бачо Киро.

Стандартно картирането на пещери е бавен, труден и сложен процес. С навлизането на електронното картиране значително се подобрява точността при вземане и обработка на данни, улеснява се процеса за изготвяне на електронна карта на пещера. А самата карта е единствения източник на информация за характеристиките на дадена пещера като дължина, дълбочина, къде какви специфични пасажи има.

Надяваме се новопридобитите знания и умения да се използват пълноценно от преминалите обучителния курс, да спомогнат за по-точното изготвяне на пещерни карти и да допринесат за разпространение на електронните методи на картиране у нас.

EK2016

EK2016 03

EK2016 02

EK2016 04

EK2016 05

EK2016 06

 

Нови за науката охлюви от подземни води в България описани през 2015

Доцент Дилян Георгиев, доктор на биологичните науки, катедра Екология и ООС,Биологически факултет на ПУ „П. Хилендарски“ и Регионален Природонаучен Музия – Пловдив

През 2015 година от мен и моя колега от Германия Петер Гльоер бяха описани седем нови за науката видове водни подземни охлюви (т. нар. стигобионти) от семейство Хидробииде, които са малки гастроподи с дължина едва няколко милиметра. Два от тези видове са и представители на нови за науката родове, които именувахме Microstygia (от микро – малък и стигия – на митичната река Стикс) и Kolevia (на името на Илчо Колев, който е пещерняк и естественик и най-важно събра вида и ми изпрати черупките по пощата). Илчо Колев, освен огромния материал от водни и сухоземни охлюви, който ми изпрати от района на природен парк «Русенски Лом» (и други места), беше открил и събрал още два нови за науката вида, които имат вече имената Bythiospeum iltchokolevi и B. iltchoi. Двата вида са събрани в наноси на чешми, изхвърлящи наноси и понякога черупки или живи охлювчета от подземни води. Както стана ясно от генетичните ни изследвания с проф. Андржи Фалньовски от Ягелонския Университет в Полша, тези охлювчета е по-коректно да бъдат отнесени към нов род – Devetakiola. Статията по този проблем е дадена за печат и се очаква да бъде публикувана тази или следваща година. Друг един вид беше събран от колежката зоолог и пещерняк Станимира Делева и от членове на Бургаския пещерен клуб от пещера Ледника при Злостен – Belgrandiella delevae. Генетичните ни проучвания на пещерните хидробииде с полските колеги този път показаха пък, че всички считани за белграндиела видове в България, би следвало да се отнесат към отдавна описания род от сръбския малаколог Радоман, Pontobelgrandiella. Статията за белграндиелите очакваме скоро в списание Journal of Conchology (London). Интересният вид от нов род Микростигия именувах на големият учен, зоолог, специалист по паяците, спелеолог и добър приятел и колега доцент Христо Делчев (а също и изобретател на първия самохват „ицолаз”!). Микростигията открих като празни черупчици в нанос на извор излизащ от скала по дерето на реката при с. Баня, Трънско до Сръбската граница в търсене на типовото находище на описания от доц. Ангел Ангелов преди години Belgrandiella bureschi. Не открих белграндиелата, но събрах още два нови вида от същия извор и ги кръстих в чест на любимите ми майка и съпруга. Колевията пък беше именуванта на България – Kolevia bulgarica, а материалът от нея Илчо Колев е събрал от извора Кална Мътница във Врачански Балкан. Статиите касаещи тези видове може да се намерят в списанията Historia Naturalis Bulgarica и Ecologica Montenegrina.

Mdeltchevi

 

Представяне на Спелео експедиции „Лион 2015“ и „Тененгебирге 2015“

Представяне на Спелео експедиции „Лион 2015“ и „Тененгебирге 2015“ със снимки и видео в Туристическо дружество „Сърнена гора“, Стара Загора, на 28 март 2016 година, от 18 и 30 часа.

pe201601

 

Курс Пещерняк 2015

От 21 октомври 2015 започва курс за „Пещерняк“ в СК Саламандър.

Теоретичните занятия се провеждат всяка сряда от 19 часа, в Туристическо Дружество „Сърнена гора“, бул.„Цар Симеон Велики“ №62.

KP2015

 

Спелео експедиция Тененгебирге 2015

От 5 до 26 септември в планината Тененгебирге, северозападна Австрия се проведе Българска национална спелео експедиция „Тененгебирге 2015“. Целите на експедицията беше продължаване проучванията на пещери в района. Основната цел беше проучване на пещерата S30. За съжаление още в началото пещера свърши до -500 метра. Усилията бяха насочени в откриване и проучвание на нови пещери. Бяха намери доста обекти за работа, някои надминаха -100 дълбочина. Започна се и проучване на пещерата S20, която беше картирана до -400 метра, но влошаване на времето наложи спиране на проучването, като в пещерата не беше достигнато дъно.

В експедицията участваха 22 двама български пещерняка. От спелеоклуб „Саламандър“ при ТД „Сърнена гора“ участваха Таньо Марков и Станислав Дюлгеров.

T001

T007

T0001

 

T002

T003

T004

T005

J006

T008

 

Спелео експедиция „Лион 2015“, остров Крит

От 15 до 30 август 2015 се проведе международна спелео експедиция „Лион 2015“ в планината Лефка на остров Крит. В експедицията участва група от 7 български пещерняци.

Експедицията бе организирана от гръцкия клуб „СЕЛАС“ и в нея участваха пещерняци от Гърция, България, Хърватска, Словения, Румъния, Полша и Франция. Целите на експедицията бяха проучвания във втората по дълбочина пещера в Гърция „Пещерата на Лъва“ -1100 метра и евентуално свързването и с най-дълбоката пещера в Гърция „Горготакас“ -1208 метра.

В процеса на работа бяха открити и картирани над 1200 метра нови галерии в „Пещерата на Лъва“, беше прокаран телефонен кабел до подземия лагер на -500 метра, бяха проучени пещери в района.

Част от българския екип беше и Таньо Марков от Спелеоклуб „Саламандър“ при ТД „Сърнена гора“ Стара Загора.

L003

L001

L002

L004

L005

L006

L007

L008


 

Представяне света на пещерите в ОДЗ „Звездица“ №58 град Стара Загора

На 13 май 2015 децата в ОДЗ „Звездица“ №58 град Стара Загора бяха запознати с прекрасния свят на пещерите. На децата беше разказано и показано с много снимки за красота на пещерите и животинския свят в тях. Малчуганите много се зарадваха на възможноста на видят и поиграят с екипировката която се използва за проникване в пещери.

Събитието е част от програмата на „Дни на Алеко 2015“ в Стара Загора, организирани от Туристическо Дружество „Сърнена гора“ и Община Стара Загора.

13 05 01

13 05 02

13 05 03

13 05 04

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер