• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Обучение, електронни методи за картиране на пещери

Обучение, електронни методи за картиране на пещери

Но от 31 март до 3 април въжетата заменихме с кабели, а карабинерите с таблети и лазерни рулетки. Вместо да връзваме възли, мерихме колко е голяма туристическата столова.

Тези и други дейности бяха част от курса по електронно картиране на пещери, организиран от Асоциация на спелеоклубовете в София по проект „Невидимото богатство на подземния свят“. В обучението участваха 14 пещерняци от 11 клуба от цялата страна: ПКСУ София, ПК Черни връх – София, СПК Академик – София, ПК Стринава – Дряново, ПК Пълдин – Пловдив, ПК Искър – София, СК Саламандър – Стара Загора, ПК Хеликтит – София, ПК Варна, ПК Мездра, ПК Приста – Русе. За техните знания се грижеха 3-ма инструктори.

Целта на курса беше да се популяризират някои по-модерни методи за картиране с таблет, лазерна рулетка и компютър. Популяризира се и екологията, тъй като не успяхме да унищожим нито един лист хартия.

Заниманията бяха в х. Бачо Киро, с няколко учебни картирания в пещерите Андъка и Бачо Киро. Основно наблегнахме на картирането в пещера с програмата Topodroid и рулетка DistoX. Последва сглобяване на различни карти с Therion: двуизмерни карти с хоризонтален план и вертикален разрез, 3D модели, нанасянето на една или няколко пещери в модел на терена, статистика за пещерите и др.

Александър Стоев от ПК Пълдин показа и разработената от клуба им програма за картиране CaveSurvey.

Програмата беше доста натоварена, а разбира се не мина и без технически проблеми. С техниката, която бяхме събрали, можеше да отворим малък компютърен клуб. За пореден път се потвърди правилото, че рестартирането оправя всичко, а ако дори и то не помогне, в краен случай се четат инструкциите. Имаше и случаи на „нещо стана, не знам какво натиснах…“.

Въпреки стандартните технически несгоди, участниците бяха ентусиазирани и картирането лека полека набра скорост. Погледите станаха по-уверени, грешките по-малко, и в края на курса успяхме да сглобим няколко карти на привходните части на Андъка и Бачо Киро.

Стандартно картирането на пещери е бавен, труден и сложен процес. С навлизането на електронното картиране значително се подобрява точността при вземане и обработка на данни, улеснява се процеса за изготвяне на електронна карта на пещера. А самата карта е единствения източник на информация за характеристиките на дадена пещера като дължина, дълбочина, къде какви специфични пасажи има.

Надяваме се новопридобитите знания и умения да се използват пълноценно от преминалите обучителния курс, да спомогнат за по-точното изготвяне на пещерни карти и да допринесат за разпространение на електронните методи на картиране у нас.

EK2016

EK2016 03

EK2016 02

EK2016 04

EK2016 05

EK2016 06

 

Нови за науката охлюви от подземни води в България описани през 2015

Доцент Дилян Георгиев, доктор на биологичните науки, катедра Екология и ООС,Биологически факултет на ПУ „П. Хилендарски“ и Регионален Природонаучен Музия – Пловдив

През 2015 година от мен и моя колега от Германия Петер Гльоер бяха описани седем нови за науката видове водни подземни охлюви (т. нар. стигобионти) от семейство Хидробииде, които са малки гастроподи с дължина едва няколко милиметра. Два от тези видове са и представители на нови за науката родове, които именувахме Microstygia (от микро – малък и стигия – на митичната река Стикс) и Kolevia (на името на Илчо Колев, който е пещерняк и естественик и най-важно събра вида и ми изпрати черупките по пощата). Илчо Колев, освен огромния материал от водни и сухоземни охлюви, който ми изпрати от района на природен парк «Русенски Лом» (и други места), беше открил и събрал още два нови за науката вида, които имат вече имената Bythiospeum iltchokolevi и B. iltchoi. Двата вида са събрани в наноси на чешми, изхвърлящи наноси и понякога черупки или живи охлювчета от подземни води. Както стана ясно от генетичните ни изследвания с проф. Андржи Фалньовски от Ягелонския Университет в Полша, тези охлювчета е по-коректно да бъдат отнесени към нов род – Devetakiola. Статията по този проблем е дадена за печат и се очаква да бъде публикувана тази или следваща година. Друг един вид беше събран от колежката зоолог и пещерняк Станимира Делева и от членове на Бургаския пещерен клуб от пещера Ледника при Злостен – Belgrandiella delevae. Генетичните ни проучвания на пещерните хидробииде с полските колеги този път показаха пък, че всички считани за белграндиела видове в България, би следвало да се отнесат към отдавна описания род от сръбския малаколог Радоман, Pontobelgrandiella. Статията за белграндиелите очакваме скоро в списание Journal of Conchology (London). Интересният вид от нов род Микростигия именувах на големият учен, зоолог, специалист по паяците, спелеолог и добър приятел и колега доцент Христо Делчев (а също и изобретател на първия самохват „ицолаз”!). Микростигията открих като празни черупчици в нанос на извор излизащ от скала по дерето на реката при с. Баня, Трънско до Сръбската граница в търсене на типовото находище на описания от доц. Ангел Ангелов преди години Belgrandiella bureschi. Не открих белграндиелата, но събрах още два нови вида от същия извор и ги кръстих в чест на любимите ми майка и съпруга. Колевията пък беше именуванта на България – Kolevia bulgarica, а материалът от нея Илчо Колев е събрал от извора Кална Мътница във Врачански Балкан. Статиите касаещи тези видове може да се намерят в списанията Historia Naturalis Bulgarica и Ecologica Montenegrina.

Mdeltchevi

 

Представяне на Спелео експедиции „Лион 2015“ и „Тененгебирге 2015“

Представяне на Спелео експедиции „Лион 2015“ и „Тененгебирге 2015“ със снимки и видео в Туристическо дружество „Сърнена гора“, Стара Загора, на 28 март 2016 година, от 18 и 30 часа.

pe201601

 

Курс Пещерняк 2015

От 21 октомври 2015 започва курс за „Пещерняк“ в СК Саламандър.

Теоретичните занятия се провеждат всяка сряда от 19 часа, в Туристическо Дружество „Сърнена гора“, бул.„Цар Симеон Велики“ №62.

KP2015

 

Спелео експедиция Тененгебирге 2015

От 5 до 26 септември в планината Тененгебирге, северозападна Австрия се проведе Българска национална спелео експедиция „Тененгебирге 2015“. Целите на експедицията беше продължаване проучванията на пещери в района. Основната цел беше проучване на пещерата S30. За съжаление още в началото пещера свърши до -500 метра. Усилията бяха насочени в откриване и проучвание на нови пещери. Бяха намери доста обекти за работа, някои надминаха -100 дълбочина. Започна се и проучване на пещерата S20, която беше картирана до -400 метра, но влошаване на времето наложи спиране на проучването, като в пещерата не беше достигнато дъно.

В експедицията участваха 22 двама български пещерняка. От спелеоклуб „Саламандър“ при ТД „Сърнена гора“ участваха Таньо Марков и Станислав Дюлгеров.

T001

T007

T0001

 

T002

T003

T004

T005

J006

T008

 

Спелео експедиция „Лион 2015“, остров Крит

От 15 до 30 август 2015 се проведе международна спелео експедиция „Лион 2015“ в планината Лефка на остров Крит. В експедицията участва група от 7 български пещерняци.

Експедицията бе организирана от гръцкия клуб „СЕЛАС“ и в нея участваха пещерняци от Гърция, България, Хърватска, Словения, Румъния, Полша и Франция. Целите на експедицията бяха проучвания във втората по дълбочина пещера в Гърция „Пещерата на Лъва“ -1100 метра и евентуално свързването и с най-дълбоката пещера в Гърция „Горготакас“ -1208 метра.

В процеса на работа бяха открити и картирани над 1200 метра нови галерии в „Пещерата на Лъва“, беше прокаран телефонен кабел до подземия лагер на -500 метра, бяха проучени пещери в района.

Част от българския екип беше и Таньо Марков от Спелеоклуб „Саламандър“ при ТД „Сърнена гора“ Стара Загора.

L003

L001

L002

L004

L005

L006

L007

L008


 

Представяне света на пещерите в ОДЗ „Звездица“ №58 град Стара Загора

На 13 май 2015 децата в ОДЗ „Звездица“ №58 град Стара Загора бяха запознати с прекрасния свят на пещерите. На децата беше разказано и показано с много снимки за красота на пещерите и животинския свят в тях. Малчуганите много се зарадваха на възможноста на видят и поиграят с екипировката която се използва за проникване в пещери.

Събитието е част от програмата на „Дни на Алеко 2015“ в Стара Загора, организирани от Туристическо Дружество „Сърнена гора“ и Община Стара Загора.

13 05 01

13 05 02

13 05 03

13 05 04

 

Експедиция „Lion 2014“, планина Лефка, остров Крит

От 8 до 18 август 2014 год., в планината Лефка, остров Крит се проведе международна експедиция „Lion 2014“. Целта на експедицията беше продължаване проучванията във втората по дълбочина пещера в Гърция „Cave of the Lion (-1100м)“.

Експедицията беше организирана от гръцкия клуб „SELAS“ и в нея взеха участие 17 пещерняка - 11 от Гърция, 3 от Румъния, 2 от Турция и 1 от България.

Конкретните цели бяха - изграждане на лагер на -500м, проучване на възходящата галерия срещу течението на реката в долната част на пещерата, събиране на инсталираното оборудване на „Политехническия университет на Крит“ за анализ на хидрологичните и радиационни данни.

По време на експедицията беше изграден по-голям лагер на -500м, бяха преминати няколко възходящи пасажа и галерията срещу течението на реката беше продължена с около 500м, беше проучен меандъра на -400м и бяха открити около 250м нови галерии. Инсталиранато оборудване беше събрано и предадено на „Политехническия университет на Крит“ за обработка на данните.

Точните данни от извършените проучвания ще бъдат публикувани в доклада за експедиция „Lion 2014“

„Пещерата на Лъва“ е много интересна - до 500 метра дълбочина е много технична и силова, тесни отвеси с денивелация от 10 до 70 метра и 400 метра тесен меандър. След -500м пещерата става коренно различна - голяма галерия с река, с дебит около 40-50 л/с.

Подготовката и организацията на експедицията беше много добра. Лагера беше на 1600м н.в. в пещерата „LO1“ която беше много добре оборудвана за живеене. Няколко месеца преди това организаторите бяха дошли в района и бяха събрали около 500 литра вода в резервоари, в близка пещера на 50 метра дълбочина. Идеята беше добра, тъй като по време на експедицията, езерото което се използва за вода в пещерата беше пресъхнало.

Бяха направени планове за нови експедиции в „Пещерата на Лъва“. Пещерата не е изцяло проучена и има голям потенциал. Само в тази част на планината Лефка има над 500 пещери, а на 500 метра от входа на „Пещерата на Лъва“ се намира най-дълбоката пещера в Гърция - „Горготакас (-1208м)“

От България участва Таньо Марков от Спелеоклуб „Саламандър“, при Туристическо Дружество „Сърнена гора“, град Стара Загора.

Българското участие в експедицията беше финансирано от Туристическо Дружество „Сърнена гора“, град Стара Загора.

L01

L2014 05

L02

L03

L04

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер